Natuurrijke tuin

De laatste jaren is de soortenrijkdom aan vogels, vlinders en andere insecten, amfibieën en zoogdieren van het buitengebied helaas nog verder achteruitgegaan.
Veel tuinbezitters willen gelukkig een handje helpen door de tuin optimaal voor allerlei dieren in te richten en genieten zo nog meer. Je kunt veel voor dieren doen in de tuin, zoals nestkasten voor vogels en vleermuizen ophangen, een nectarrijke vlinder- en bijenborder en beschuttende beplanting aanleggen, insectenhotels maken, drinkwater en voedsel aanbieden, een vijver aanleggen of een egel overwinterverblijf inrichten. Zo maak je van de tuin een toevluchtsoord en leefgebied voor allerlei dieren.
En bedenk dat ook dieren met minder prettige bijverschijnselen, zoals slakken en muggen, hun nut als voedsel in de natuur hebben. Zelfs van een door slakken aangevreten Hostablad kun je nog een mooie foto maken. Er is altijd iets te vinden dat bij uw persoonlijke mogelijkheden en interesses past en dat de natuur helpt.